Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
práve teraz
Ohňostroj práve začal.
mólis tóra
Ta pyrotechnímata xekínisan mólis tóra.
rozumne
Rozumne, vždy mám so sebou plastový sáčok.
fronímos
Fronímos, écho pánta mia plastikí tsánta mazí mou.
vnútri
Vnútri jaskyne je veľa vody.
mésa
Mésa sto spílaio, ypárchei polý neró.