Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?

Už spí.
már
Már alszik.
medzi sebou
V práci sa striedajú medzi sebou.
egymás között
Egymás között váltják a munkát.
možno
Možno chce žiť v inej krajine.
talán
Talán másik országban akar élni.