Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
oprieť sa
Opierali sa o seba.
apogi
Ili apogis unu kontraŭ la alia.
škeriť sa
Starí rodičia sa škeria na svoje vnúča.
rideti
La avoj ridetas al sia nepo.
ochočiť
Kôň je stále divoký; treba ho ochočiť.
dresi
La ĉevalo estas ankoraŭ sovaĝa; ĝi bezonas dresiĝi.