Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
počítať
Ona si počíta svoje výdavky.
laskea
Hän laskee menonsa.
legalizovať
Mnohí veria, že konope by malo byť legalizované.
laillistaa
Monet uskovat, että hampun pitäisi olla laillista.
prenajímať
Prenajíma svoj dom.
vuokrata
Hän vuokraa talonsa ulos.