© Susy56 | Dreamstime.com

50LANGUAGES kníh

Naučte sa nový jazyk s 50LANGUAGES.com

Knihy sú dobrým zdrojom na učenie sa jazykov. Váš mozog si pri čítaní dokáže zapamätať viac.

Dostupné vo veľkých online a offline kníhkupectvách a maloobchodných predajniach, certifikovaných predajcov, ako sú nezávislé kníhkupectvá a predajcovia kníh, a v knižniciach.

-

Všetky knihy sú dvojjazyčné a môžu sa použiť na učenie sa oboch jazykov.

English (USA) - Slovak For Beginners

A book in 2 languages

ISBN-13 (EAN-13): 9781640180994      ISBN-10: 1640180990


Kúpte si knihy online!

---------