Slovníček fráz

sk Rodina   »   zh 家庭

2 [dva]

Rodina

Rodina

2[二]

2 [Èr]

家庭

[jiātíng]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   

slovenčina čínština (zjednodušená) Prehrať Viac
starý otec 祖父 /外-父 祖父 /外祖父 0
zǔ--/ w-----ùzǔfù/ wàizǔfù
stará mama 祖母 /外-母 祖母 /外祖母 0
zǔ--/ w-----ǔzǔmǔ/ wàizǔmǔ
on a ona 他 和 她 他 和 她 0
tā h- tātā hé tā
   
otec 父亲 父亲 0
fù--nfùqīn
matka 母亲 母亲 0
mǔ--nmǔqīn
on a ona 他 和 她 他 和 她 0
tā h- tātā hé tā
   
syn 儿子 儿子 0
ér-iérzi
dcéra 女儿 女儿 0
nǚ--rnǚ'ér
on a ona 他 和 她 他 和 她 0
tā h- tātā hé tā
   
brat 哥哥 /弟弟 哥哥 /弟弟 0
gē--/ d--ìgēgē/ dìdì
sestra 姐姐 /妹妹 姐姐 /妹妹 0
ji----/ m----ijiějiě/ mèimei
on a ona 他 和 她 他 和 她 0
tā h- tātā hé tā
   
strýko 叔叔 /伯- /舅- /姑--- /伯- /舅- /姑父 叔叔 /伯父 /舅舅 /姑父叔叔 /伯父 /舅舅 /姑父 0
sh----/ b---/j-----/ g--- s-----/ b---/j-----/ g--ushūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu
teta 阿姨 /婶- /舅- /姨- /姑妈 阿姨 /婶婶 /舅妈 /姨妈 /姑妈 0
āy-/ s-------/ j----/ y---/ g--āāyí/ shěnshen/ jiùmā/ yímā/ gūmā
on a ona 他 和 她 他 和 她 0
tā h- tātā hé tā
   
Sme rodina. 我们 是 一- 家- /我- 是 一-- 。 我们 是 一个 家庭 /我们 是 一家人 。 0
wǒ--- s-- y--- j------/ w---- s-- y---- r--.wǒmen shì yīgè jiātíng/ wǒmen shì yījiā rén.
Rodina nie je malá. 这是 个 不-- 家- 。 这是 个 不小的 家庭 。 0
Zh- s---- b- x--- d- j------.Zhè shìgè bù xiǎo de jiātíng.
Rodina je veľká. 这是 一- 大 家- 。 这是 一个 大 家庭 。 0
Zh- s-- y--- d- j------.Zhè shì yīgè dà jiātíng.
   

Hovoríme všetci „africky“?

Nie všetci sme už boli v Afrike. Je však celkom možné, že ju už navštívil každý jazyk! To si aspoň myslia niektorí vedci. Podľa nich totiž všetky jazyky pochádzajú z Afriky. Odtiaľ sa potom rozšírili do celého sveta. Celkom na svete existuje viac ako 6 000 rôznych jazykov. Všetky ale údajne majú spoločné africké korene. Vedci medzi sebou porovnali fonémy jazykov. Fonémy sú najmenšími jednotkami jazyka s rozlišovacou funkciou. Ak sa zmení fonéma, zmení sa aj význam slova. Môžeme si to ukázať na príklade z angličtiny. V angličtine označuje slovo dip a tip rôzne veci. V angličtine teda /d/ a /t/ predstavujú dve rôzne fonémy. V afrických jazykoch je táto fonetická rozmanitosť zďaleka najväčšia. Čím ďalej však ideme od Afriky, fonetická rozmanitosť výrazne ubúda. A práve v tom vidia vedci dôkaz pre svoje tézy. Populácie, ktoré migrujú, sú podľa nich homogénnejšie. Na ich vonkajších hraniciach ubúda genetickej rozmanitosti. Je to spôsobené tým, že klesá počet „osídlencov“. Čím menej génov migruje, tým je populácia homogénnejšia. Znižuje sa možnosť kombinácie génov. Výsledkom je, že členovia migrujúcej populácie sú si podobní. Vedci tomu hovoria zakladateľský efekt. Keď ľudia Afriku opustili, vzali si svoj jazyk so sebou. Menej osídlencov ale znamenalo aj menej foném. Jednotlivé jazyky sa teda postupom času zjednotili. Fakt, že homo sapiens pochádza z Afriky, je snáď už preukázaný. Uvidíme, či to platí aj o jeho jazyku ...