Slovníček fráz

sk Dni v týždni   »   th วัน

9 [deväť]

Dni v týždni

Dni v týždni

9 [เก้า]

gâo

วัน

[wan]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina thajčina Prehrať Viac
pondelok วั------์ วันจันทร์ 0
wa----nwan-jan
utorok วั------ร วันอังคาร 0
wa--------nwan-ang-kan
streda วั---ธ วันพุธ 0
wa------twan-póot
štvrtok วั--------ี วันพฤหัสบดี 0
wa-----------------------ewan-préu-hàt-sà-baw-dee
piatok วั-----์ วันศุกร์ 0
wa------kwan-sòok
sobota วั-----์ วันเสาร์ 0
wa-----owan-sǎo
nedeľa วั-------์ วันอาทิตย์ 0
wa-------twan-a-tít
týždeň สั----- / อ-----์ สัปดาห์ / อาทิตย์ 0
sa-----------tsàp-da-a-tít
od pondelka do nedele ตั--------------------------์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 0
dt--- d--- w-- j-- t---- w-- a----tdtâng dtàe wan jan tĕung wan aa-tít
Prvý deň je pondelok. วั--------------------์ วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ 0
wa----------------------------́wan-têe-nèung-keu-wan-jan-tá
Druhý deň je utorok. วั------------------ร วันที่สองคือวันอังคาร 0
wa----------------------------nwan-têe-sǎwng-keu-wan-ang-kan
Tretí deň je streda. วั---------------ธ วันที่สามคือวันพุธ 0
wa------------------------twan-têe-sǎm-keu-wan-póot
Štvrtý deň je štvrtok. วั-------------------ี วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี 0
wa-----------------------------------ewan-tee-sèe-keu-wan-prí-hàt-bà-dee
Piaty deň je piatok. วั-----------------์ วันที่ห้าคือวันศุกร์ 0
wa-----------------------kwan-têe-hâ-keu-wan-sòok
Šiesty deň je sobota. วั----------------์ วันที่หกคือวันเสาร์ 0
wa-----------------------owan-têe-hòk-keu-wan-sǎo
Siedmy deň je nedeľa. วั--------------------์ วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ 0
wa-------------------------twan-têe-jèt-keu-wan-a-tít
Týždeň má sedem dní. หน------------------น หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน 0
ne------------------------nnèung-sàp-da-mee-jèt-wan
Pracujeme len päť dní. เร----------------น เราทำงานเพียงห้าวัน 0
ra-----------------------nrao-tam-ngan-piang-hâ-wan

Umelý jazyk esperanto

Angličtina je v súčasnosti najdôležitejším svetovým jazykom. Bolo by fajn, keby ňou vedeli komunikovať všetci ľudia. Tento cieľ sa však dá dosiahnuť i pomocou ďalších jazykov. Napríklad umelými jazykmi. Umelé jazyky boli vytvorené a vyvinuté za týmto účelom. Existuje teda určitý koncept, podľa ktorého boli vytvorené. V umelých jazykoch sa miešajú prvky z rôznych jazykov. Mnoho ľudí sa ich tak môže ľahšie naučiť. Cieľom každého umelého jazyka je možnosť medzinárodnej komunikácie. Najznámejším umelým jazykom je esperanto. Prvýkrát bol tento jazyk predstavený vo Varšave v roku 1887. Jeho zakladateľom je lekár Ludwik L. Zamenhof. Hlavnú príčinu sociálnych nepokojov videl v problémoch s komunikáciou. Chcel preto vytvoriť jazyk, ktorý by národy spájal. S jeho pomocou by spolu mohli rovnoprávne hovoriť všetci ľudia. Pseudonym lekára bol Dr. Esperanto - Ten, ktorý dúfa. Dokazuje to, ako veľmi svojmu snu veril. Myšlienka univerzálneho dorozumievania je však oveľa staršia. Až do dnešnej doby bolo vytvorených mnoho rôznych umelých jazykov. Spájajú sa s nimi také ciele ako tolerancia či ľudské práva. Esperanto dnes ovládajú ľudia vo viac ako 120 krajinách. Má však aj svojich kritikov. Napríklad 70% slovíčok je románskeho pôvodu. A navyše je výrazne poznamenané indoeurópskymi jazyky. Ľudia, ktorí ním hovoria, sa stretávajú na kongresoch či v rôznych združeniach. Pravidelne organizujú stretnutia a prednášky. Máte tiež chuť na lekciu esperanta? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!