Slovníček fráz

sk V reštaurácii 3   »   te రెస్టారెంట్ వద్ద 3

31 [tridsaťjeden]

V reštaurácii 3

V reštaurácii 3

31 [ముప్పై ఒకటి]

31 [Muppai okaṭi]

రెస్టారెంట్ వద్ద 3

[Resṭāreṇṭ vadda 3]

Vyberte, ako chcete vidieť preklad:   
slovenčina telugčina Prehrať Viac
Dal by som si predjedlo. న--- -క-స--ా--టర--క--ా-ి న--- ఒ- స-------- క----- న-క- ఒ- స-ట-ర-ట-్ క-వ-ల- ------------------------ నాకు ఒక స్టార్టర్ కావాలి 0
Nāk- ok- s--r--- kāv--i N--- o-- s------ k----- N-k- o-a s-ā-ṭ-r k-v-l- ----------------------- Nāku oka sṭārṭar kāvāli
Dal by som si šalát. న-కు ----్------ి న--- స---- క----- న-క- స-ా-్ క-వ-ల- ----------------- నాకు సలాడ్ కావాలి 0
N----s-l-----vāli N--- s---- k----- N-k- s-l-ḍ k-v-l- ----------------- Nāku salāḍ kāvāli
Dal by som si polievku. నాకు-ఒ- -ూ-- -ా--లి న--- ఒ- స--- క----- న-క- ఒ- స-ప- క-వ-ల- ------------------- నాకు ఒక సూప్ కావాలి 0
Nā-u---a-sū---ā---i N--- o-- s-- k----- N-k- o-a s-p k-v-l- ------------------- Nāku oka sūp kāvāli
Dal by som si dezert. న--ు----డ-స్----- --వాలి న--- ఒ- డ-------- క----- న-క- ఒ- డ-స-స-్-్ క-వ-ల- ------------------------ నాకు ఒక డెస్సర్ట్ కావాలి 0
Nāk- -k- -e-----ṭ-k--ā-i N--- o-- ḍ------- k----- N-k- o-a ḍ-s-s-r- k-v-l- ------------------------ Nāku oka ḍes'sarṭ kāvāli
Dala by som si zmrzlinu so šľahačkou. న----వ-ప--చ--ి- క---మ---- ఉ-్న--స--క--ీ-్-----లి న--- వ--- చ---- క----- త- ఉ--- ఐ-- క----- క----- న-క- వ-ప- చ-స-న క-ర-మ- త- ఉ-్- ఐ-్ క-ర-మ- క-వ-ల- ------------------------------------------------ నాకు విప్ చేసిన క్రీమ్ తో ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ కావాలి 0
Nā-u------ē-in- -r-m t--un------ krī---ā-ā-i N--- v-- c----- k--- t- u--- a-- k--- k----- N-k- v-p c-s-n- k-ī- t- u-n- a-s k-ī- k-v-l- -------------------------------------------- Nāku vip cēsina krīm tō unna ais krīm kāvāli
Dala by som si ovocie alebo syr. నాకు-క-న్న- పళ-ళు-ల--ా-చీజ్--ా-ాలి న--- క----- ప---- ల--- చ--- క----- న-క- క-న-న- ప-్-ు ల-ద- చ-జ- క-వ-ల- ---------------------------------- నాకు కొన్ని పళ్ళు లేదా చీజ్ కావాలి 0
N--u-----i---ḷ-u--ēd---ī---ā-āli N--- k---- p---- l--- c-- k----- N-k- k-n-i p-ḷ-u l-d- c-j k-v-l- -------------------------------- Nāku konni paḷḷu lēdā cīj kāvāli
Radi by sme sa naraňajkovali. నాకు-----క్-ఫ--్---త-న-------చేయ-లన- -ంది న--- బ----- ఫ----- త------ / చ------ ఉ--- న-క- బ-ర-క- ఫ-స-ట- త-న-ల-ి / చ-య-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------------------- నాకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ తినాలని / చేయాలని ఉంది 0
Nāku-br-- -hās- ----la-i- c------i---di N--- b--- p---- t-------- c------- u--- N-k- b-ē- p-ā-ṭ t-n-l-n-/ c-y-l-n- u-d- --------------------------------------- Nāku brēk phāsṭ tinālani/ cēyālani undi
Radi by sme sa naobedovali. నా-ు -----తినాల-ి --చ-యాల-- ఉంది న--- ల--- త------ / చ------ ఉ--- న-క- ల-చ- త-న-ల-ి / చ-య-ల-ి ఉ-ద- -------------------------------- నాకు లంచ్ తినాలని / చేయాలని ఉంది 0
N--u---n---tin-lani/----ā-ani-u-di N--- l---- t-------- c------- u--- N-k- l-n-c t-n-l-n-/ c-y-l-n- u-d- ---------------------------------- Nāku lan̄c tinālani/ cēyālani undi
Radi by sme sa navečerali. న-కు -ిన-న-్--ిన-ల-ి----ేయా--ి --ది న--- డ------ త------ / చ------ ఉ--- న-క- డ-న-న-్ త-న-ల-ి / చ-య-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------------- నాకు డిన్నర్ తినాలని / చేయాలని ఉంది 0
N-k---inn-r ti-ā-an-/ -ē---a-i undi N--- ḍ----- t-------- c------- u--- N-k- ḍ-n-a- t-n-l-n-/ c-y-l-n- u-d- ----------------------------------- Nāku ḍinnar tinālani/ cēyālani undi
Čo chcete raňajkovať? మ--ు బ్-ే-్--ా-్ట--లో ఏమ----వా-ి? మ--- బ----- ఫ----- ల- ఏ-- క------ మ-క- బ-ర-క- ఫ-స-ట- ల- ఏ-ి క-వ-ల-? --------------------------------- మీకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఏమి కావాలి? 0
M-k- brē----ās---ō-ēmi -----i? M--- b--- p---- l- ē-- k------ M-k- b-ē- p-ā-ṭ l- ē-i k-v-l-? ------------------------------ Mīku brēk phāsṭ lō ēmi kāvāli?
Žemle s marmeládou a medom? జ----మ---ు-తే-ె-తో--య-రుచే--- --ల్స్-----లి జ--- మ---- త--- త- త--------- ర----- క----- జ-మ- మ-ి-ు త-న- త- త-ా-ు-ే-ి- ర-ల-స- క-వ-ల- ------------------------------------------- జామ్ మరియు తేనె తో తయారుచేసిన రోల్స్ కావాలి 0
J-- m--iy- ---------a-ā--cēsina --l----vāli J-- m----- t--- t- t----------- r--- k----- J-m m-r-y- t-n- t- t-y-r-c-s-n- r-l- k-v-l- ------------------------------------------- Jām mariyu tēne tō tayārucēsina rōls kāvāli
Toast so salámou a syrom? సాస--- మర--- చ-జ- ---త--ర-చ-స-న -----్-----ల-? స----- మ---- చ--- త- త--------- ట----- క------ స-స-జ- మ-ి-ు చ-జ- త- త-ా-ు-ే-ి- ట-స-ట- క-వ-ల-? ---------------------------------------------- సాసేజ్ మరియు చీజ్ తో తయారుచేసిన టోస్ట్ కావాలా? 0
S---j m-r--u c-- -ō-t--ā-u---ina----ṭ-kā---ā? S---- m----- c-- t- t----------- ṭ--- k------ S-s-j m-r-y- c-j t- t-y-r-c-s-n- ṭ-s- k-v-l-? --------------------------------------------- Sāsēj mariyu cīj tō tayārucēsina ṭōsṭ kāvālā?
Uvarené vajíčko? బాయ--్---------డ--- కావ---? బ----- చ---- గ----- క------ బ-య-ల- చ-స-న గ-డ-డ- క-వ-ల-? --------------------------- బాయిల్ చేసిన గుడ్డు కావాలా? 0
B---l-----na-g-ḍ-u kā-ā-ā? B---- c----- g---- k------ B-y-l c-s-n- g-ḍ-u k-v-l-? -------------------------- Bāyil cēsina guḍḍu kāvālā?
Volské oko? ఫ్-ై---సి--గ-డ--ు-కావాల-? ఫ--- చ---- గ----- క------ ఫ-ర- చ-స-న గ-డ-డ- క-వ-ల-? ------------------------- ఫ్రై చేసిన గుడ్డు కావాలా? 0
Phrai -ēs-na-guḍ-u -ā----? P---- c----- g---- k------ P-r-i c-s-n- g-ḍ-u k-v-l-? -------------------------- Phrai cēsina guḍḍu kāvālā?
Omeletu? ఆమ్-ెట్ -ావ---? ఆ------ క------ ఆ-్-ె-్ క-వ-ల-? --------------- ఆమ్లెట్ కావాలా? 0
Ām-e- ---ā-ā? Ā---- k------ Ā-l-ṭ k-v-l-? ------------- Āmleṭ kāvālā?
Ešte jeden jogurt, prosím. ఇ-క-----్ప- ప-ర-గు కా-ాలి ఇ---- క---- ప----- క----- ఇ-క-క క-్-ు ప-ర-గ- క-వ-ల- ------------------------- ఇంకొక కప్పు పెరుగు కావాలి 0
Iṅ--k--k---- p-rug- k--āli I----- k---- p----- k----- I-k-k- k-p-u p-r-g- k-v-l- -------------------------- Iṅkoka kappu perugu kāvāli
Ešte soľ a korenie, prosím. అ-ా-- ----- ఉప-ప------- మి-ి--ల-పొడ- ---ా-ఇ-్వండి అ---- క---- ఉ---- మ---- మ------ ప--- క--- ఇ------ అ-ా-ే క-ం-ం ఉ-్-ు మ-ి-ు మ-ర-య-ల ప-డ- క-డ- ఇ-్-ం-ి ------------------------------------------------- అలాగే కొంచం ఉప్పు మరియు మిరియాల పొడి కూడా ఇవ్వండి 0
Al-----on--a--u------ri-u m--iy-l- ---i--ūḍā-----ṇ-i A---- k------ u--- m----- m------- p--- k--- i------ A-ā-ē k-n-c-ṁ u-p- m-r-y- m-r-y-l- p-ḍ- k-ḍ- i-v-ṇ-i ---------------------------------------------------- Alāgē kon̄caṁ uppu mariyu miriyāla poḍi kūḍā ivvaṇḍi
Ešte pohár vody, prosím. మ---్క గ్ల-స- ---- నీళ్-ు-ఇ-్వండి మ----- గ----- మ--- న----- ఇ------ మ-ొ-్- గ-ల-స- మ-చ- న-ళ-ళ- ఇ-్-ం-ి --------------------------------- మరొక్క గ్లాస్ మంచి నీళ్ళు ఇవ్వండి 0
M-r---a -l-s -a-------ḷḷu -v-aṇ-i M------ g--- m----- n---- i------ M-r-k-a g-ā- m-n-c- n-ḷ-u i-v-ṇ-i --------------------------------- Marokka glās man̄ci nīḷḷu ivvaṇḍi

Úspešne hovoriť sa dá naučiť!

Hovoriť je relatívne jednoduchá vec. Hovoriť úspešne je naproti tomu oveľa ťažšie. Ako niečo povieme je dôležitejšie ako to, čo povieme. Ukázali to rôzne štúdie. Poslucháč podvedome vníma určitú charakteristiku hovorcu. Môžeme tak ovplyvniť, či je naša reč dobre prijímaná. Musíme len vždy dávať dobrý pozor na to, ako to hovoríme. To sa týka aj reči nášho tela. Musí byť autentická a hodiť sa k našej osobnosti. Svoju úlohu hrá aj hlas, lebo aj ten sa hodnotí. U mužov je napríklad výhodou hlbší hlas. Ten, kto ho používa, pôsobí suverénne a kompetentne. Meniť hlas nemá naopak žiadny význam. Veľmi dôležitá je pri hovorení rýchlosť. Úspech pri konverzácii bol skúmaný pri rôznych experimentoch. Úspešne hovoriť znamená presvedčiť druhých. Kto chce presvedčiť druhých, nesmie hovoriť príliš rýchlo. Inak vyvolá dojem, že to nemyslí vážne. Nie je ani dobré hovoriť príliš pomaly. Ľudia, ktorí hovoria veľmi pomaly, pôsobia menej inteligentne. Najlepšie je teda hovoriť stredne rýchlo. Ideálnych je 3,5 slova za sekundu. Pri hovorení sú tiež dôležité pauzy. Hovorenie potom pôsobí prirodzene a dôveryhodne. Výsledkom je, že nám poslucháči dôverujú. Optimálne sú 4 alebo 5 páuz za minútu. Skúste teda svoje rozprávanie lepšie kontrolovať. Potom môžete absolvovať ďalší prijímací pohovor ...