Slovníček fráz

sk Šport   »   te ఆటలు

49 [štyridsaťdeväť]

Šport

Šport

49 [నలభై తొమ్మిది]

49 [Nalabhai tom\'midi]

ఆటలు

[Āṭalu]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina telugčina Prehrať Viac
Športuješ? మీ-- వ------- చ-------? మీరు వ్యాయామం చేస్తారా? 0
Mī-- v------- c------?Mīru vyāyāmaṁ cēstārā?
Áno, musím sa hýbať. అవ---- న--- క--- వ------- అ---ం అవును, నాకు కొంత వ్యాయామం అవసరం 0
Av---- n--- k---- v------- a------ṁAvunu, nāku konta vyāyāmaṁ avasaraṁ
Chodím do športového klubu. నే-- ఒ- స--------- క---- ల- స------- / స---------ి నేను ఒక స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లో సభ్యుడను / సభ్యురాలిని 0
Nē-- o-- s----- k--- l- s---------/ s----------iNēnu oka spōrṭs klab lō sabhyuḍanu/ sabhyurālini
Hráme futbal. మే-- ఫ--- బ--- / స---- ఆ----ు మేము ఫుట్ బాల్ / సాకర్ ఆడతాము 0
Mē-- p--- b--/ s---- ā-----uMēmu phuṭ bāl/ sākar āḍatāmu
Niekedy plávame. ఒక------- మ--- ఈ- క-----ు ఒక్కోసారి మేము ఈత కొడతాము 0
Ok------ m--- ī-- k------uOkkōsāri mēmu īta koḍatāmu
Alebo sa bicyklujeme. లే-- మ--- స----- త--------ు లేదా మేము సైకిల్ తొక్కుతాము 0
Lē-- m--- s----- t-------uLēdā mēmu saikil tokkutāmu
V našom meste máme futbalový štadión. మా ప------- ఒ- ఫ--- బ--- / స---- స------- ఉ--ి మా పట్టణంలో ఒక ఫుట్ బాల్ / సాకర్ స్టేడియం ఉంది 0
Mā p--------- o-- p--- b--/ s---- s------- u--iMā paṭṭaṇanlō oka phuṭ bāl/ sākar sṭēḍiyaṁ undi
Máme tu aj plaváreň so saunou. ఒక స---------- ప---- స--- త- ప----- ఉ--ి ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌనా తో పాటుగా ఉంది 0
Ok- s-------- p--- s---- t- p----- u--iOka svim'miṅg pūl, saunā tō pāṭugā undi
Máme aj golfové ihrisko. అల---- ఒ- గ----- మ----- క--- ఉ--ి అలాగే, ఒక గోల్ఫ్ మైదానం కూడా ఉంది 0
Al---- o-- g---- m------- k--- u--iAlāgē, oka gōlph maidānaṁ kūḍā undi
Čo dávajú v televízii? టీ-- ల- ఏ-- వ-------? టీవీ లో ఏమి వస్తోంది? 0
Ṭī-- l- ē-- v-------?Ṭīvī lō ēmi vastōndi?
Práve dávajú futbal. ఇప----- ఒ- ఫ--- బ--- / స---- మ----- న--------ి ఇప్పుడు ఒక ఫుట్ బాల్ / సాకర్ మ్యాచ్ నడుస్తోంది 0
Ip---- o-- p--- b--/ s---- m--- n--------iIppuḍu oka phuṭ bāl/ sākar myāc naḍustōndi
Nemecké mužstvo hrá proti anglickému. జర---- వ---- జ---- ఇ-------- వ------ ఆ------ి జర్మన్ వాళ్ళ జట్టు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళతో ఆడుతోంది 0
Ja---- v---- j---- i------ v------ ā------iJarman vāḷḷa jaṭṭu iṅglāṇḍ vāḷḷatō āḍutōndi
Kto vyhráva? ఎవ-- గ-------------? ఎవరు గెలుస్తున్నారు? 0
Ev--- g-----------?Evaru gelustunnāru?
Netuším. నా-- త-----ు నాకు తెలియదు 0
Nā-- t------uNāku teliyadu
V tomto momente je to nerozhodne. ప్------- ఇ-- ట- అ------ి ప్రస్తుతం ఇది టై అయ్యింది 0
Pr------- i-- ṭ-- a-----iPrastutaṁ idi ṭai ayyindi
Rozhodca je z Belgicka. రె--- బ------- ద-------ు రెఫరీ బెల్జియం దేశస్థుడు 0
Re----- b------- d--------uRepharī beljiyaṁ dēśasthuḍu
Teraz sa kope jedenástka. ఇప----- ఒ- ప------- అ------ి ఇప్పుడు ఒక పెనాల్టీ అయ్యింది 0
Ip---- o-- p------ a-----iIppuḍu oka penālṭī ayyindi
Gól! Jedna nula! గో--- ఒ----------! గోల్! ఒకటి-సున్నా! 0
Gō-- O----------!Gōl! Okaṭi-sunnā!

Prežijú len silné slová!

Zriedka používané slová sa menia častejšie, než slová, ktoré používame viac. Môže to byť dané zákonom evolúcie. Bežné gény sa v priebehu času menia menej často. Majú stabilnejšie formu. A zrejme to isté platí aj u slov! Jedna štúdia skúmala anglická slovesá. Porovnávali sa v nej súčasné tvary slovies s tými zastaranými. V angličtine je desať najpoužívanejších slovies nepravidelných. Väčšina ďalších slovies je pravidelná. V stredoveku bola však väčšina slovies ešte nepravidelná. To znamená, že nepravidelné slovesá, ktoré sa málo používali, sa stali pravidelnými. Za 300 rokov bude mať angličtina iba ťažko nejaké nepravidelné slovesá. Ďalšie štúdie preukázali, že jazyky sú rovnako selektívne ako gény. Vedci porovnávali bežné slová z rôznych jazykov. Vybrali pritom slová, ktoré sú si podobné a majú rovnaký význam. Príkladom toho sú slová: water, Wasser, vatten. Tieto slová majú rovnaký koreň, teda sú si navzájom veľmi podobné. Pretože sú to dôležité slová, používajú sa často vo všetkých jazykoch. Tým si dokážu udržať svoju formu - a zostávajú až dodnes podobné. Slová, ktoré neoznačujú základné veci, sa menia oveľa rýchlejšie. A skôr ich nahradíme inými slovami. Málo používané slová sa preto v rôznych jazykoch líšia. Prečo sa málo používané slová menia, nie je úplne jasné. Je možné, že sa často zle používajú alebo zle vyslovujú. Preto ich ľudia dobre nepoznajú. Možno, že dôležité slová musia vždy zostať rovnaké. Pretože iba vtedy ich správne pochopíme. A slová sú od toho, aby sme im rozumeli ...