Slovníček fráz

sk Vybavovanie   »   th การไปทำธุระ

51 [päťdesiatjeden]

Vybavovanie

Vybavovanie

51 [ห้าสิบเอ็ด]

hâ-sìp-èt

การไปทำธุระ

[gan-bhai-tam-tóo-rá]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina thajčina Prehrať Viac
Chcem ísť do knižnice. ผม / ด---- อ------------ด ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุด 0
po-----------------------------------------tpǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-hâwng-sà-móot
Chcem ísť do kníhkupectva. ผม / ด---- อ------------------อ ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายหนังสือ 0
po---------------------------------------------upǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-kǎi-nǎng-sěu
Chcem ísť do stánku. ผม / ด---- อ----------------------์ ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ 0
po--------------------------------------------------mpǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-pæ̌ng-kǎi-nǎng-sěu-pim
Chcem si požičať knihu. ผม / ด---- อ------------อ ผม / ดิฉัน อยากยืมหนังสือ 0
po-----------------------------------upǒm-dì-chǎn-à-yâk-yeum-nǎng-sěu
Chcem si kúpiť knihu. ผม / ด---- อ-------------อ ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือ 0
po-----------------------------------upǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-nǎng-sěu
Chcem si kúpiť noviny. ผม / ด---- อ------------------์ ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือพิมพ์ 0
po---------------------------------------mpǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-nǎng-sěu-pim
Chcem ísť do knižnice, aby som si požičala knihu. ผม / ด---- อ-------------------------------อ ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ 0
po------------------------------------------------------------------------upǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-hâwng-sà-móot-pêua-jà-bhai-yeum-nǎng-sěu
Chcem ísť do kníhkupectva, aby som kúpila knihu. ผม / ด---- อ-----------------------------------อ ผม / ดิฉัน อยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ 0
po-----------------------------------------------------------------------upǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-nǎng-sěu-pêua-jà-bhai-séu-nǎng-sěu
Chcem ísť do stánku, aby som kúpila noviny. ผม / ด---- อ----------------------------------------์ ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ 0
po----------------------------------------------------------------------------mpǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-pæ̌ng-kǎi-nǎng-sěu-pêua-jà-séu-nǎng-sěu-pim
Chcem ísť do optiky. ผม / ด---- อ--------------า ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตา 0
po--------------------------------------apǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-wæ̂n-dha
Chcem ísť do supermarketu. ผม / ด---- อ--------------------ต ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต 0
po--------------------------------------------tpǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-sóop-bhur̶-ma-gèt
Chcem ísť k pekárovi. ผม / ด---- อ-----------------ง ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายขนมปัง 0
po-------------------------------------------------gpǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-kǎi-kǒn-má-bhang
Chcem kúpiť okuliare. ผม / ด---- อ------------า ผม / ดิฉัน อยากซื้อแว่นตา 0
po---------------------------------apǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-wæ̂n-dha
Chcem kúpiť ovocie a zeleninu. ผม / ด---- อ-----------------ก ผม / ดิฉัน อยากซื้อผลไม้และผัก 0
po-------------------------------------------kpǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-pǒn-mái-lǽ-pàk
Chcem kúpiť žemle a chlieb. ผม / ด---- อ------------ง ผม / ดิฉัน อยากซื้อขนมปัง 0
po---------------------------------------gpǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-kǒn-má-bhang
Chcem ísť do optiky, aby som kúpil(a) okuliare. ผม / ด---- อ-------------------------------า ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา 0
po--------------------------------------------------------------apǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-wæ̂n-dha-pêua-jà-séu-wæ̂n-dha
Chcem ísť do supermarketu, aby som kúpil(a) ovocie a zeleninu. ผม / ด---- อ--------------------- เ--------------------ก ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจะซื้อผลไม้และผัก 0
po------------------------------------------------------------------------------kpǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-sóop-bhur̶-ma-gèt-pêua-jà-séu-pǒn-mái-lǽ-pàk
Chcem ísť do pekárne, aby som kúpil(a) žemle a chlieb. ผม / ด---- อ---------------------------------ง ผม / ดิฉัน อยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง 0
po-------------------------------------------------------------------------gpǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-bay-gur̶-rêe-pêua-jà-séu-kǒn-má-bhang

Minoritné jazyky v Európe

V Európe sa hovorí mnohými jazykmi. Väčšina z nich patrí k indoeurópskej skupine. Okrem veľkých národných jazykov tu nájdeme aj menšie jazyky. Sú to minoritné jazyky. Minoritné jazyky sú iné, ako jazyky úradné. Ale nie sú to dialekty. Nie sú to ani jazyky imigrantov. Minoritné jazyky sú vždy etnického pôvodu. To znamená, že sú to jazyky špecifických etnických skupín. V takmer každej európskej krajine sú nejaké minoritné jazyky. V Európskej únii je to dokopy cca 40 jazykov. Niektorými minoritnými jazykmi sa hovorí len v jednej krajine. Medzi také patrí lužická srbčina v Nemecku. Rómčinou sa naopak hovorí v mnohých európskych krajinách. Minoritné jazyky majú zvláštne postavenie. Pretože nimi hovorí len relatívne malá skupina ľudí. Tieto skupiny si nemôžu dovoliť vybudovať vlastné školy. Je pre nich tiež ťažké vydávať vlastnú literatúru. V dôsledku toho hrozí mnohým minoritným jazykom vymretie. Európska únia chce minoritné jazyky chrániť. Pretože každý jazyk je dôležitou súčasťou kultúry a identity. Niektoré národy nemajú vlastný štát a existujú len ako menšiny. Na podporu ich jazykov existujú rôzne programy a projekty. S ich pomocou by sa mala zachovať aj kultúra menších etnických skupín. Napriek tomu mnohé minoritné jazyky čoskoro vymiznú. Medzi ne patrí livončina, ktorou sa hovorí v jednej provincii Lotyšska. Používa ju dnes už len asi 20 rodených hovoriacich. Livončina je tak najmenším jazykom na svete ...