Slovníček fráz

sk niečo zdôvodniť 1   »   em giving reasons

75 [sedemdesiatpäť]

niečo zdôvodniť 1

niečo zdôvodniť 1

75 [seventy-five]

giving reasons

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   

slovenčina angličtina (US) Prehrať Viac
Prečo neprídete? Why aren’t you coming? Why aren’t you coming? 0
Počasie je také zlé. Th- w------ i- s- b--. The weather is so bad. 0
Neprídem, pretože počasie je také zlé. I a- n-- c----- b------ t-- w------ i- s- b--. I am not coming because the weather is so bad. 0
   
Prečo nepríde? Wh- i---- h- c-----? Why isn’t he coming? 0
Nie je pozvaný. He i---- i------. He isn’t invited. 0
Nepríde, pretože nie je pozvaný. He i---- c----- b------ h- i---- i------. He isn’t coming because he isn’t invited. 0
   
Prečo neprídeš? Wh- a----- y-- c-----? Why aren’t you coming? 0
Nemám čas. I h--- n- t---. I have no time. 0
Neprídem, pretože nemám čas. I a- n-- c----- b------ I h--- n- t---. I am not coming because I have no time. 0
   
Prečo nezostaneš? Wh- d---- y-- s---? Why don’t you stay? 0
Musím ešte pracovať. I s---- h--- t- w---. I still have to work. 0
Nezostanem, pretože musím ešte pracovať. I a- n-- s------ b------ I s---- h--- t- w---. I am not staying because I still have to work. 0
   
Prečo už idete? Wh- a-- y-- g---- a------? Why are you going already? 0
Som unavený. I a- t----. I am tired. 0
Idem, pretože som unavený. I’- g---- b------ I-- t----. I’m going because I’m tired. 0
   
Prečo už cestujete? Wh- a-- y-- g---- a------? Why are you going already? 0
Je už neskoro. It i- a------ l---. It is already late. 0
Cestujem, pretože je už neskoro. I’- g---- b------ i- i- a------ l---. I’m going because it is already late. 0
   

Materinský jazyk = pocitový, cudzí jazyk = racionálne?

Keď sa učíme cudzie jazyky, stimulujeme pritom náš mozog. Učením sa naše myslenie mení. Stávame sa kreatívnejšími a flexibilnejšími. Komplexné myslenie je tiež jednoduchšie pre ľudí, ktorí hovoria viacerými jazykmi. Pri učení sa precvičuje pamäť. Čím viac sa naučíme, tým lepšie pamäť funguje. Kto sa naučil veľa jazykov, naučí sa aj iné veci rýchlejšie. Dokáže sa na určitú vec lepšie a dlhšie sústrediť. Vďaka tomu rieši problémy rýchlejšie. Ľudia hovoriaci viacerými jazykmi sú tiež rozhodnejší. Aj to, ako sa rozhodujú, závisí na jazyku. Jazyk, v ktorom myslíme, ovplyvňuje naše rozhodnutia. V rámci štúdie testovali psychológovia niekoľko ľudí. Všetci hovorili dvoma jazykmi. Okrem svojho materinského jazyka hovorili ešte jedným jazykom. Títo ľudia mali odpovedať na otázku. Týkala sa riešenia určitého problému. Mali pritom na výber dve možnosti. Jedna z možností bola riskantnejšia než tá druhá. Ľudia mali zodpovedať otázku v oboch jazykoch. A odpoveď sa zmenila, keď sa zmenil jazyk! Keď hovorili svojou materčinou, zvolili riziko. V cudzom jazyku sa ale rozhodli pre istejšiu možnosť. Po skončení tohto testu sa mali tiež staviť. Aj tu bol zrejmý rozdiel. Keď používali cudzí jazyk, boli racionálnejší. Vedci predpokladajú, že sa v cudzom jazyku lepšie koncentrujeme. Nerobíme teda rozhodnutia emocionálne, ale racionálne.