Slovníček fráz

sk niečo zdôvodniť 3   »   zh 解释,说明某件事情3

77 [sedemdesiatsedem]

niečo zdôvodniť 3

niečo zdôvodniť 3

77[七十七]

77 [Qīshíqī]

解释,说明某件事情3

[jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 3]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina čínština (zjednodušená) Prehrať Viac
Prečo nejete tortu? 您 为-- 不 吃 这- 蛋- 呢 ? 您 为什么 不 吃 这个 蛋糕 呢 ? 0
ní- w------- b- c-- z---- d----- n-?nín wèishéme bù chī zhège dàngāo ne?
Musím schudnúť. 我 必- 减- 。 我 必须 减肥 。 0
Wǒ b--- j------.Wǒ bìxū jiǎnféi.
Nejem ju, pretože musím schudnúť. 我 不- 吃 它----- 因- 我 必- 减- 。 我 不能 吃 它(蛋糕), 因为 我 必须 减肥 。 0
Wǒ b----- c-- t- (d-----), y----- w- b--- j------.Wǒ bùnéng chī tā (dàngāo), yīnwèi wǒ bìxū jiǎnféi.
Prečo nepijete pivo? 您 为-- 不 喝 啤- 呢 ? 您 为什么 不 喝 啤酒 呢 ? 0
Ní- w------- b- h- p---- n-?Nín wèishéme bù hē píjiǔ ne?
Musím ešte šoférovať. 我 还- 开 车 。 我 还得 开 车 。 0
Wǒ h-- d- k-----.Wǒ hái dé kāichē.
Nepijem ho, pretože musím ešte šoférovať. 我 不- 喝------ 因- 我 还- 开- 呢 。 我 不能 喝(这啤酒), 因为 我 还得 开车 呢 。 0
Wǒ b----- h- (z-- p----), y----- w- h-- d- k----- n-.Wǒ bùnéng hē (zhè píjiǔ), yīnwèi wǒ hái dé kāichē ne.
Prečo nepiješ kávu? 你 为-- 不 喝-- 呢 ? 你 为什么 不 喝咖啡 呢 ? 0
Nǐ w------- b- h- k---- n-?Nǐ wèishéme bù hē kāfēi ne?
Je studená. 它 凉 了 。 它 凉 了 。 0
Tā l------.Tā liángle.
Nepijem ju, pretože je studená. 我 不 喝 它----- 因- 它 凉 了 。 我 不 喝 它(咖啡), 因为 它 凉 了 。 0
Wǒ b- h- t- (k----), y----- t- l------.Wǒ bù hē tā (kāfēi), yīnwèi tā liángle.
Prečo nepiješ ten čaj? 你 为-- 不 喝 这- 呢 ? 你 为什么 不 喝 这茶 呢 ? 0
Nǐ w------- b- h- z-- c-- n-?Nǐ wèishéme bù hē zhè chá ne?
Nemám cukor. 我 没- 糖 。 我 没有 糖 。 0
Wǒ m----- t---.Wǒ méiyǒu táng.
Nepijem ho, pretože nemám cukor. 我 不- 它---- 因- 我 没- 糖 。 我 不喝 它(茶), 因为 我 没有 糖 。 0
Wǒ b- h- t- (c--), y----- w- m----- t---.Wǒ bù hē tā (chá), yīnwèi wǒ méiyǒu táng.
Prečo nejete tú polievku? 您 为-- 不- 这- 呢 ? 您 为什么 不喝 这汤 呢 ? 0
Ní- w------- b- h- z-- t--- n-?Nín wèishéme bù hē zhè tāng ne?
Neobjednal som ju. 我 没- 点 它 。 我 没有 点 它 。 0
Wǒ m----- d--- t-.Wǒ méiyǒu diǎn tā.
Nejem ju, pretože som ju neobjednal. 我 不- 它---- 因- 我 没- 点 它 。 我 不喝 它(汤), 因为 我 没有 点 它 。 0
Wǒ b- h- t- (t---), y----- w- m----- d--- t-.Wǒ bù hē tā (tāng), yīnwèi wǒ méiyǒu diǎn tā.
Prečo nejete to mäso? 您 为-- 不 吃 这- 呢 ? 您 为什么 不 吃 这肉 呢 ? 0
Ní- w------- b- c-- z-- r-- n-?Nín wèishéme bù chī zhè ròu ne?
Som vegetarián. 我 是 素-- 。 我 是 素食者 。 0
Wǒ s-- s---- z--.Wǒ shì sùshí zhě.
Nejem ho, pretože som vegetarián. 我 不- 它---- 因- 我 是 素-- 。 我 不吃 它(肉), 因为 我 是 素食者 。 0
Wǒ b- c-- t- (r--), y----- w- s-- s---- z--.Wǒ bù chī tā (ròu), yīnwèi wǒ shì sùshí zhě.

Gestá pomáhajú pri učení nových slov

Keď sa učíme slovíčka, náš mozog má veľa práce. Musí si uložiť každé nové slovo. Môžete však svojmu mozgu v učení pomôcť. A to pomocou gest. Gestá pomáhajú našej pamäti. Lepšie si zapamätá slová, keď zároveň spracováva aj gestá. Jasne to preukázala jedna štúdia. Vedci nechali študentov učiť sa slovíčka. Tieto slová však v skutočnosti neexistovali. Boli súčasťou umelého jazyka. Niekoľko slov sa študenti učili pomocou gest. To znamená, že študenti tieto slová nielen počuli alebo čítali. Pomocou gest tiež napodobňovali význam týchto slov. Pri učení bola monitorovaná činnosť ich mozgu. Počas pokusu došli vedci k zaujímavému záveru. Pri učení slovíčok pomocou gest bolo aktívnejších viac oblastí mozgu. Okrem centra reči prejavovali aktivitu tiež senzomotorické oblasti. Táto prebytočná mozgová aktivita ovplyvňuje našu pamäť. Pri učení pomocou gest sa vytvorí komplexná sieť. Tieto siete uchovajú nové slová na viacerých miestach v mozgu. Slovná zásoba je tak spracovávaná efektívnejšie. Keď potom chceme použiť určité slová, náš mozog ich rýchlejšie nájde. Sú aj lepšie uložené. Je ale dôležité, aby malo gesto s daným slovom spojitosť. Náš mozog rozozná, keď slovo a gesto k sebe nepatria. Nové objavy môžu viesť k novým vyučovacím metódam. Jedinci, ktorí toho o jazykoch vedia málo, sa často učia pomaly. Možno by sa im učilo lepšie, keby slová fyzicky napodobňovali ...