Slovníček fráz

sk Prídavné mená 2   »   zh 形容词2

79 [sedemdesiatdeväť]

Prídavné mená 2

Prídavné mená 2

79[七十九]

79 [qīshíjiǔ]

形容词2

[xíngróngcí 2]

Vyberte, ako chcete vidieť preklad:   
slovenčina čínština (zjednodušená) Prehrať Viac
Mám na sebe modré šaty. 我--着-一件 蓝色的--- 。 我 穿着 一件 蓝色的 衣服 。 我 穿- 一- 蓝-的 衣- 。 ---------------- 我 穿着 一件 蓝色的 衣服 。 0
w- chuān-h---yī j--n-l------d----f-. wǒ chuānzhuó yī jiàn lán sè de yīfú. w- c-u-n-h-ó y- j-à- l-n s- d- y-f-. ------------------------------------ wǒ chuānzhuó yī jiàn lán sè de yīfú.
Mám na sebe červené šaty. 我 穿着--- -色的 -服-。 我 穿着 一件 红色的 衣服 。 我 穿- 一- 红-的 衣- 。 ---------------- 我 穿着 一件 红色的 衣服 。 0
Wǒ --u--zh-ó-y--j-à--h--g----- y-fú. Wǒ chuānzhuó yī jiàn hóngsè de yīfú. W- c-u-n-h-ó y- j-à- h-n-s- d- y-f-. ------------------------------------ Wǒ chuānzhuó yī jiàn hóngsè de yīfú.
Mám na sebe zelené šaty. 我--着-一件-绿-的 -服-。 我 穿着 一件 绿色的 衣服 。 我 穿- 一- 绿-的 衣- 。 ---------------- 我 穿着 一件 绿色的 衣服 。 0
Wǒ chu----uó yī-------ǜs- -e-y-f-. Wǒ chuānzhuó yī jiàn lǜsè de yīfú. W- c-u-n-h-ó y- j-à- l-s- d- y-f-. ---------------------------------- Wǒ chuānzhuó yī jiàn lǜsè de yīfú.
Kúpim čiernu tašku. 我 买 一个 黑色--手提包 。 我 买 一个 黑色的 手提包 。 我 买 一- 黑-的 手-包 。 ---------------- 我 买 一个 黑色的 手提包 。 0
Wǒ --i--īg--h-i-è--e -hǒ-tí-bāo. Wǒ mǎi yīgè hēisè de shǒutí bāo. W- m-i y-g- h-i-è d- s-ǒ-t- b-o- -------------------------------- Wǒ mǎi yīgè hēisè de shǒutí bāo.
Kúpim hnedú tašku. 我 - 一个---- 手提--。 我 买 一个 棕色的 手提包 。 我 买 一- 棕-的 手-包 。 ---------------- 我 买 一个 棕色的 手提包 。 0
W---ǎ- -īg- zō-g-- de ---ut---ā-. Wǒ mǎi yīgè zōngsè de shǒutí bāo. W- m-i y-g- z-n-s- d- s-ǒ-t- b-o- --------------------------------- Wǒ mǎi yīgè zōngsè de shǒutí bāo.
Kúpim bielu tašku. 我-买-一--白-的 -提包-。 我 买 一个 白色的 手提包 。 我 买 一- 白-的 手-包 。 ---------------- 我 买 一个 白色的 手提包 。 0
W- -ǎ- yī---bá-s- d- s--u-í-b--. Wǒ mǎi yīgè báisè de shǒutí bāo. W- m-i y-g- b-i-è d- s-ǒ-t- b-o- -------------------------------- Wǒ mǎi yīgè báisè de shǒutí bāo.
Potrebujem nové auto. 我--- 一- --车-。 我 需要 一辆 新汽车 。 我 需- 一- 新-车 。 ------------- 我 需要 一辆 新汽车 。 0
Wǒ--ū--- yī ----- -------h-. Wǒ xūyào yī liàng xīn qìchē. W- x-y-o y- l-à-g x-n q-c-ē- ---------------------------- Wǒ xūyào yī liàng xīn qìchē.
Potrebujem rýchle auto. 我 需要-一- 跑-快--汽车 我 需要 一辆 跑得快的 汽车 我 需- 一- 跑-快- 汽- --------------- 我 需要 一辆 跑得快的 汽车 0
Wǒ xūy-o-yī-l-àng-pǎ--dé-k----d---ìc-ē. Wǒ xūyào yī liàng pǎo dé kuài de qìchē. W- x-y-o y- l-à-g p-o d- k-à- d- q-c-ē- --------------------------------------- Wǒ xūyào yī liàng pǎo dé kuài de qìchē.
Potrebujem pohodlné auto. 我 需要 -辆-舒-的--车-。 我 需要 一辆 舒适的 汽车 。 我 需- 一- 舒-的 汽- 。 ---------------- 我 需要 一辆 舒适的 汽车 。 0
Wǒ-----o y------g-s-ūshì-d- -ì-h-. Wǒ xūyào yī liàng shūshì de qìchē. W- x-y-o y- l-à-g s-ū-h- d- q-c-ē- ---------------------------------- Wǒ xūyào yī liàng shūshì de qìchē.
Tam hore býva stará žena. 那 上面 -着 一位 老-士 。 那 上面 住着 一位 老女士 。 那 上- 住- 一- 老-士 。 ---------------- 那 上面 住着 一位 老女士 。 0
N- sh-ng---n---------ī wè- l-o-n-shì. Nà shàngmiàn zhùzhe yī wèi lǎo nǚshì. N- s-à-g-i-n z-ù-h- y- w-i l-o n-s-ì- ------------------------------------- Nà shàngmiàn zhùzhe yī wèi lǎo nǚshì.
Tam hore býva tlstá žena. 那 上---- -- 胖女士 。 那 上面 住着 一位 胖女士 。 那 上- 住- 一- 胖-士 。 ---------------- 那 上面 住着 一位 胖女士 。 0
N------gm--n --ùz-- -- wèi p--- -ǚ-hì. Nà shàngmiàn zhùzhe yī wèi pàng nǚshì. N- s-à-g-i-n z-ù-h- y- w-i p-n- n-s-ì- -------------------------------------- Nà shàngmiàn zhùzhe yī wèi pàng nǚshì.
Tam dole býva zvedavá žena. 那 -- -着-一位 -好----士-。 那 下面 住着 一位 很好奇的 女士 。 那 下- 住- 一- 很-奇- 女- 。 -------------------- 那 下面 住着 一位 很好奇的 女士 。 0
Nà-------- z-ùz-e yī-wèi-hěn-hà-q--de---s-ì. Nà xiàmiàn zhùzhe yī wèi hěn hàoqí de nǚshì. N- x-à-i-n z-ù-h- y- w-i h-n h-o-í d- n-s-ì- -------------------------------------------- Nà xiàmiàn zhùzhe yī wèi hěn hàoqí de nǚshì.
Naši hostia boli milí ľudia. 我-- -人-是---的-- 。 我们的 客人 是 友好的 人 。 我-的 客- 是 友-的 人 。 ---------------- 我们的 客人 是 友好的 人 。 0
W-me- d- kèr-n sh---ǒ------e -é-. Wǒmen de kèrén shì yǒuhǎo de rén. W-m-n d- k-r-n s-ì y-u-ǎ- d- r-n- --------------------------------- Wǒmen de kèrén shì yǒuhǎo de rén.
Naši hostia boli zdvorilí ľudia. 我-的--人-是-有-貌--- 。 我们的 客人 是 有礼貌的 人 。 我-的 客- 是 有-貌- 人 。 ----------------- 我们的 客人 是 有礼貌的 人 。 0
W-me---e k--é- s-ì-y-u-lǐm----e-rén. Wǒmen de kèrén shì yǒu lǐmào de rén. W-m-n d- k-r-n s-ì y-u l-m-o d- r-n- ------------------------------------ Wǒmen de kèrén shì yǒu lǐmào de rén.
Naši hostia boli zaujímaví ľudia. 我们------ 很有趣- 人-。 我们的 客人 是 很有趣的 人 。 我-的 客- 是 很-趣- 人 。 ----------------- 我们的 客人 是 很有趣的 人 。 0
W--en de -èr-- sh- -----ǒu-ù--e---n. Wǒmen de kèrén shì hěn yǒuqù de rén. W-m-n d- k-r-n s-ì h-n y-u-ù d- r-n- ------------------------------------ Wǒmen de kèrén shì hěn yǒuqù de rén.
Mám milé deti. 我 有可爱的-孩子 。 我 有可爱的 孩子 。 我 有-爱- 孩- 。 ----------- 我 有可爱的 孩子 。 0
W--y-- -ě'-i--- ----i. Wǒ yǒu kě'ài de háizi. W- y-u k-'-i d- h-i-i- ---------------------- Wǒ yǒu kě'ài de háizi.
Ale susedia majú drzé deti. 但---- --调皮的-孩子 。 但是 邻居 有 调皮的 孩子 。 但- 邻- 有 调-的 孩- 。 ---------------- 但是 邻居 有 调皮的 孩子 。 0
Dà-s-ì-l------ǒ--ti-opí-de --izi. Dànshì línjū yǒu tiáopí de háizi. D-n-h- l-n-ū y-u t-á-p- d- h-i-i- --------------------------------- Dànshì línjū yǒu tiáopí de háizi.
Sú vaše deti poslušné? 您- 孩子 - 吗-? 您的 孩子 乖 吗 ? 您- 孩- 乖 吗 ? ----------- 您的 孩子 乖 吗 ? 0
Ní- de-h-izi ------a? Nín de háizi guāi ma? N-n d- h-i-i g-ā- m-? --------------------- Nín de háizi guāi ma?

Jeden jazyk, mnoho podôb

Aj keď hovoríme len jedným jazykom, hovoríme vlastne mnohými jazykmi. Žiadny jazyk totiž nie je uzavretý systém. Každý jazyk prejavuje mnoho rôznych dimenzií. Jazyk je totiž živý. Ľudia sa pri rozhovore vždy riadia podľa svojho partnera. Pozmeňujú teda jazyk, ktorým hovoria. Tieto zmeny sa objavujú v rôznych formách. Každý jazyk má napríklad svoju históriu. Vždy sa menil a bude sa meniť aj naďalej. Dá sa to poznať podľa toho, že starí ľudia hovoria inak ako mladí. Vo väčšine jazykov existuje tiež veľa dialektov. Mnoho ľudí hovoriacich dialektom sa ale vie prispôsobiť svojmu prostrediu. V určitých situáciách hovorí spisovným jazykom. Rôzne sociálne skupiny majú rôzne jazyky. Príkladom je jazyk mládeže alebo poľovnícky žargón. Väčšina ľudí hovorí inak v práci ako doma. Veľa ich tiež v práci používa profesionálny žargón. Rozdiely sa tiež objavujú v hovorenom a písanom jazyku. Hovorený jazyk je väčšinou oveľa jednoduchší ako ten písaný. Rozdiel môže byť význačný. Stáva sa tak, keď sa písaný jazyk dlhú dobu nemení. Ľudia sa potom musia naučiť používať najprv písanú formu jazyka. Jazyk mužov a žien sa tiež často líši. V západných spoločnostiach nie je tento rozdiel až tak veľký. Sú však krajiny, v ktorých hovoria ženy úplne inak ako muži. V niektorých kultúrach má aj zdvorilosť svoju vlastnú jazykovú podobu. Rozprávanie teda nie je vôbec jednoduché! Musíme si dávať pozor na veľa vecí súčasne ...