Slovníček fráz

sk Minulý čas 2   »   zh 过去时2

82 [osemdesiatdva]

Minulý čas 2

Minulý čas 2

82[八十二]

82 [Bāshí\'èr]

过去时2

[guòqù shí 2]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina čínština (zjednodušená) Prehrať Viac
Musel si zavolať sanitku? 你 得- 叫--- 吗 ? 你 得要 叫救护车 吗 ? 0
nǐ d- y-- j--- j---- c-- m-?nǐ dé yào jiào jiùhù chē ma?
Musel si zavolať lekára? 你 得- 找-- 吗 ? 你 得要 找医生 吗 ? 0
Nǐ d- y-- z--- y------ m-?Nǐ dé yào zhǎo yīshēng ma?
Musel si zavolať políciu? 你 得- 找-- 吗 ? 你 得要 找警察 吗 ? 0
Nǐ d- y-- z--- j------ m-?Nǐ dé yào zhǎo jǐngchá ma?
Máte telefónne číslo? Pred chvíľou som ho ešte mal. 您 有 那- 电--- 吗 ? 我 刚- 还- 那- 电--- 。 您 有 那个 电话号码 吗 ? 我 刚才 还有 那个 电话号码 。 0
Ní- y-- n--- d------ h---- m-? W- g------ h-- y-- n--- d------ h----.Nín yǒu nàgè diànhuà hàomǎ ma? Wǒ gāngcái hái yǒu nàgè diànhuà hàomǎ.
Máte adresu? Pred chvíľou som ju ešte mal. 您 有 地- 吗 ? 我 刚- 还- 那- 地- 。 您 有 地址 吗 ? 我 刚才 还有 那个 地址 。 0
Ní- y-- d---- m-? W- g------ h-- y-- n--- d----.Nín yǒu dìzhǐ ma? Wǒ gāngcái hái yǒu nàgè dìzhǐ.
Máte mapu mesta? Pred chvíľou som ju ešte mal. 您 有 城----- 吗 ? 我 刚- 还- 。 您 有 城市旅游指南 吗 ? 我 刚才 还有 。 0
Ní- y-- c------- l---- z----- m-? W- g------ h-- y--.Nín yǒu chéngshì lǚyóu zhǐnán ma? Wǒ gāngcái hái yǒu.
Prišiel načas? Nemohol prísť načas. 他 来- 准- 吗 ? 他 没- 准- 来 。 他 来得 准时 吗 ? 他 没能 准时 来 。 0
Tā l---- z------ m-? T- m-- n--- z------ l--.Tā láidé zhǔnshí ma? Tā méi néng zhǔnshí lái.
Našiel cestu? Nemohol nájsť cestu. 他 找- 路 了 吗 ? 他 没- 找- 路 。 他 找到 路 了 吗 ? 他 没能 找到 路 。 0
Tā z------ l--- m-? T- m-- n--- z------ l-.Tā zhǎodào lùle ma? Tā méi néng zhǎodào lù.
Rozumel ti? Nerozumel mi. 他 听- 你-- 话 了 吗 ? 他 没-- 我-- 话 。 他 听懂 你说的 话 了 吗 ? 他 没听懂 我说的 话 。 0
Tā t--- d--- n- s--- d------ m-? T- m-- t--- d--- w- s--- d----.Tā tīng dǒng nǐ shuō dehuàle ma? Tā méi tīng dǒng wǒ shuō dehuà.
Prečo si nemohol prísť načas? 你 为-- 没-- 准- 来 呢 ? 你 为什么 没能够 准时 来 呢 ? 0
Nǐ w------- m-- n------ z------ l-- n-?Nǐ wèishéme méi nénggòu zhǔnshí lái ne?
Prečo si nemohol nájsť cestu? 你 为-- 没-- 找-- 呢 ? 你 为什么 没有能 找到路 呢 ? 0
Nǐ w------- m----- n--- z------ l- n-?Nǐ wèishéme méiyǒu néng zhǎodào lù ne?
Prečo si mu nemohol rozumieť? 你 为-- 没-- 他-- 话 呢 ? 你 为什么 没听懂 他说的 话 呢 ? 0
Nǐ w------- m-- t--- d--- t- s--- d---- n-?Nǐ wèishéme méi tīng dǒng tā shuō dehuà ne?
Nemohol som prísť načas, pretože nešiel žiaden autobus. 我 没- 准- 来- 因- 当- 没- 公--- 。 我 没能 准时 来, 因为 当时 没有 公共汽车 。 0
Wǒ m-- n--- z------ l--- y----- d------ m----- g------- q----.Wǒ méi néng zhǔnshí lái, yīnwèi dāngshí méiyǒu gōnggòng qìchē.
Nemohol som nájsť cestu, pretože som nemal mapu mesta. 我 没- 找- 路 , 因- 我 当- 没- 城---- 。 我 没能 找到 路 , 因为 我 当时 没有 城市交通图 。 0
Wǒ m-- n--- z------ l-- y----- w- d------ m----- c------- j------- t-.Wǒ méi néng zhǎodào lù, yīnwèi wǒ dāngshí méiyǒu chéngshì jiāotōng tú.
Nerozumel som mu, pretože hudba bola príliš hlasná. 我 没- 听- 他-- , 因- 当- 音- 太- 了 。 我 没有 听懂 他说的 , 因为 当时 音乐 太吵 了 。 0
Wǒ m----- t--- d--- t- s--- d-- y----- d------ y----- t-- c-----.Wǒ méiyǒu tīng dǒng tā shuō de, yīnwèi dāngshí yīnyuè tài chǎole.
Musel som ísť taxíkom. 我 当- 必- 坐 出-- 。 我 当时 必须 坐 出租车 。 0
Wǒ d------ b--- z-- c---- c--.Wǒ dāngshí bìxū zuò chūzū chē.
Musel som kúpiť mapu mesta. 我 当- 必- 买 一- 城- 交--- 。 我 当时 必须 买 一张 城市 交通指南 。 0
Wǒ d------ b--- m-- y- z---- c------- j------- z-----.Wǒ dāngshí bìxū mǎi yī zhāng chéngshì jiāotōng zhǐnán.
Musel som vypnúť rádio. 我 当- 必- 把 收-- 关- 。 我 当时 必须 把 收音机 关掉 。 0
Wǒ d------ b--- b- s-------- g--- d---.Wǒ dāngshí bìxū bǎ shōuyīnjī guān diào.

Cudzí jazyk sa lepšie učí v cudzine!

Dospelí sa neučia jazyk tak ľahko ako deti. Ich mozog je už úplne vyvinutý. Nedokáže si už tak ľahko vytvoriť nové štruktúry. V dospelosti je ale stále možné sa jazyk naučiť veľmi dobre! K tomu je potrebné vycestovať do krajiny, kde sa daným jazykom hovorí. Cudzí jazyk sa naozaj dobre naučíte v cudzine. To vie každý, kto si už niekedy urobil jazykové prázdniny. Človek sa lepšie naučí nový jazyk v prirodzenom prostredí. Jedna nová štúdia nedávno dospela k zaujímavému záveru. Ukazuje, že človek sa nový jazyk v cudzine naučí tiež inak. Mozog je schopný cudzí jazyk spracovávať ako materinský. Vedci už dlho verili, že existujú rôzne učebné procesy. Teraz to zjavne preukázal aj test. Skupina ľudí sa pri ňom mala učiť fiktívne jazyky. Časť ľudí chodila na normálne vyučovanie. Druhá časť ľudí sa učila v simulovanom prostredí cudziny. Títo ľudia sa museli v cudzom prostredí zorientovať. Každý, s kým prišli do styku, hovoril novým jazykom. Ľudia z tejto skupiny teda neboli bežní študenti jazykov. Patrili medzi neznámu komunitu ‘rodených’ hovoriacich. Boli tak nútení rýchlo si s novým jazykom poradiť. Po nejakej dobe prešli obe skupiny testami. Obe skupiny prejavili rovnako dobrú znalosť nového jazyka. Ich mozgy však cudzí jazyk spracovávali odlišne. Tí, čo sa učili „v cudzine“, vykazovali pozoruhodnú mozgovú aktivitu. Ich mozog spracovával gramatiku cudzieho jazyka, ako by to bol ich vlastný jazyk. Boli to rovnaké mechanizmy ako u rodených hovoriacich. Jazykové prázdniny sú najpríjemnejším a najúčinnejším spôsobom učenia!