Slovníček fráz

sk Minulý čas 4   »   eo Is-tempo 4

84 [osemdesiatštyri]

Minulý čas 4

Minulý čas 4

84 [okdek kvar]

Is-tempo 4

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina esperanto Prehrať Viac
čítať le-i legi 0
Čítal som. Mi l----. Mi legis. 0
Prečítal som celý román. Mi l---- l- t---- r------. Mi legis la tutan romanon. 0
rozumieť ko-----i kompreni 0
Rozumel som. Mi k--------. Mi komprenis. 0
Pochopil som celý text. Mi k-------- l- t---- t------. Mi komprenis la tutan tekston. 0
odpovedať re-----i respondi 0
Odpovedal som. Mi r--------. Mi respondis. 0
Odpovedal som na všetky otázky. Mi r-------- ĉ---- d--------. Mi respondis ĉiujn demandojn. 0
Viem to – vedel som to. Mi s---- t--- – M- s---- t---. Mi scias tion – Mi sciis tion. 0
Píšem to – napísal som to. Mi s------ t--- – M- s------ t---. Mi skribas tion – Mi skribis tion. 0
Počujem to – počul som to. Mi a---- t--- – M- a---- t---. Mi aŭdas tion – Mi aŭdis tion. 0
Prinesiem to – priniesol som to. Mi i--- s---- t--- – M- i--- s---- t---. Mi iras serĉi tion – Mi iris serĉi tion. 0
Donesiem to – doniesol som to. Mi a------- t--- – M- a------- t---. Mi alportas tion – Mi alportis tion. 0
Kúpim to – kúpil som to. Mi a----- t--- – M- a----- t---. Mi aĉetas tion – Mi aĉetis tion. 0
Očakávam to – očakával som to. Mi a------ t--- – M- a------ t---. Mi atendas tion – Mi atendis tion. 0
Vysvetľujem to – vysvetlil som to. Mi k------- t--- – M- k------- t---. Mi klarigas tion – Mi klarigis tion. 0
Poznám to – poznal som to. Mi k---- t--- – M- k---- t---. Mi konas tion – Mi konis tion. 0

Negatívne slová sa do materského jazyka neprekladajú.

Pri čítaní si ľudia hovoriaci viacerými jazykmi nevedomky prekladajú slová do svojho materinského jazyka. Deje sa tak automaticky, čitateľ si to ani nevšimne. Dalo by sa povedať, že mozog funguje ako simultánny tlmočník. Neprekladá si ale všetko! Jedna štúdia ukázala, že mozog má zabudovaný filter. Filter rozhoduje o tom, čo sa preloží. A vyzerá to tak, že filter určité slová ignoruje. Negatívne slová sa do materského jazyka neprekladajú. Vedci si k svojmu experimentu vybrali rodených hovoriacich čínskeho jazyka. Všetci zároveň hovorili aj druhým jazykom - anglicky. Títo ľudia mali ohodnotiť rôzne anglické slová. Slová mali rôzny emocionálny obsah. Boli to pojmy pozitívne, negatívne a neutrálne. Pri čítaní týchto slov bol skúmaný ich mozog. To znamená, že vedci merali elektrickú aktivitu ich mozgu. Videli, ako ich mozog pracuje. Pri preklade slov vznikajú určité signály. Ukazujú, že mozog je aktívny. Pri čítaní negatívnych slov však ľudia nevykazovali žiadnu aktivitu. Prekladali si iba pozitívne a neutrálne slová. Vedci zatiaľ nevedia, prečo tomu tak je. Teoreticky by mal mozog spracovávať všetky slová rovnako. Je však možné, že filter rýchlo preskúma každé slovo. Analyzuje ho, ešte keď ho človek číta v cudzom jazyku. Keď je slovo negatívne, pamäť sa zablokuje. Takže pre neho nemôžeme nájsť zodpovedajúce slovo v materinskom jazyku. Ľudia môžu na slová reagovať veľmi citlivo. Možno ich chce mozog chrániť, aby neutrpeli emocionálny šok ...