Slovníček fráz

sk Vedľajšie vety s či   »   em Subordinate clauses: if

93 [deväťdesiattri]

Vedľajšie vety s či

Vedľajšie vety s či

93 [ninety-three]

Subordinate clauses: if

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina angličtina (US) Prehrať Viac
Neviem, či ma ľúbi. I d---- k--- i- h- l---- m-. I don’t know if he loves me. 0
Neviem, či sa vráti. I d---- k--- i- h---- c--- b---. I don’t know if he’ll come back. 0
Neviem, či mi zavolá. I d---- k--- i- h---- c--- m-. I don’t know if he’ll call me. 0
Či ma vôbec ľúbi? Ma--- h- d------ l--- m-? Maybe he doesn’t love me? 0
Či sa vôbec vráti? Ma--- h- w---- c--- b---? Maybe he won’t come back? 0
Či mi vôbec zavolá? Ma--- h- w---- c--- m-? Maybe he won’t call me? 0
Pýtam sa, či na mňa myslí. I w----- i- h- t----- a---- m-. I wonder if he thinks about me. 0
Pýtam sa, či má nejakú druhú. I w----- i- h- h-- s------ e---. I wonder if he has someone else. 0
Pýtam sa, či klame. I w----- i- h- l---. I wonder if he lies. 0
Či len na mňa myslí? Ma--- h- t----- o- m-? Maybe he thinks of me? 0
Či len nemá nejakú druhú? Ma--- h- h-- s------ e---? Maybe he has someone else? 0
Či len hovorí pravdu? Ma--- h- t---- m- t-- t----? Maybe he tells me the truth? 0
Pochybujem o tom, či ma má skutočne rád. I d---- w------ h- r----- l---- m-. I doubt whether he really likes me. 0
Pochybujem o tom, či mi napíše. I d---- w------ h---- w---- t- m-. I doubt whether he’ll write to me. 0
Pochybujem o tom, či sa so mnou ožení. I d---- w------ h---- m---- m-. I doubt whether he’ll marry me. 0
Ći ma má len naozaj rád? Do-- h- r----- l--- m-? Does he really like me? 0
Či mi len napíše? Wi-- h- w---- t- m-? Will he write to me? 0
Či sa len so mnou ožení? Wi-- h- m---- m-? Will he marry me? 0

Ako sa mozog naučí gramatiku?

Materinský jazyk sa začíname učiť už ako bábätká. Deje sa tak automaticky. Neuvedomujeme si to. Náš mozog však musí pri učení odviesť veľký výkon. Keď sa napríklad učíme gramatiku, má veľa práce. Každý deň počuje nové veci. Prijíma neustále nové podnety. Mozog však nevie spracovať každý podnet individuálne. Musí pracovať ekonomicky. Preto sa zameriava na pravidelnosť. Mozog si zapamätá to, čo počuje často. Registruje, ako často sa určitá vec objaví. Potom z týchto príkladov vytvorí gramatické pravidlo. Deti vedia, či je veta správne alebo nie. Nevedia ale prečo tomu tak je. Ich mozog pravidlá pozná, bez toho aby sa ich učil. Dospelí sa učia jazyky inak. Už dávno poznajú štruktúry svojho materinského jazyka. Tie potom tvoria základ nových gramatických pravidiel. Aby sa však niečo naučili, potrebujú dospelí výučbu. Keď sa mozog naučí gramatiku, má už pevný systém. To je zrejmé napríklad u podstatných mien a slovies. Ukladajú sa v rôznych častiach mozgu. Pri ich spracovaní sa aktivujú rôzne oblasti. Aj ľahké pravidlá sa učia inak, než zložité. Pri zložitých pravidlách spolupracuje viac častí mozgu. Ako presne sa mozog gramatiku učí, sa ešte zistiť nepodarilo. Vieme však, že teoreticky zvládne každú gramatiku ...