© Crazyeyedeas | Dreamstime.com

Naučite se abecede Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite se brati in govoriti tuje abecede na spletu. Na voljo je več kot 40 abeced.

Abecede so bistvenega pomena za učenje, če želite brati in pisati v jeziku, ki se ga učite. Zagotavljajo koristne informacije o zvokih črk v jezikih in vam pomagajo, da zvenite bolj naravno, ko govorite. Pomaknite se navzdol in izberite med več kot 40 abecedami, da se začnete učiti zdaj.

sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
bey b /b/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
pey p /p/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
tey t /t̪/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
sey s /s/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
khey kh /x/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
daal d /d̪/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
zaal z /z/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
rey r /r/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
zey z /z/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
seen s /s/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
suaad s /s/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
zuaad z /d/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
toye t /t/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
zoye z /z/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
fey f /f/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
qaaf q /q/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
kaaf k /k/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
laam l /l/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
meem m /m/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
wao w /u/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
choti hey h /hː/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/