Jezikovni vodič

Velelnik 1 (Imperativ 1)   »   命令式1

89 [devetinosemdeset]

Velelnik 1 (Imperativ 1)

Velelnik 1 (Imperativ 1)

89[八十九]

89 [Bāshíjiǔ]

+

命令式1

[mìnglìng shì 1]

Lahko kliknete na vsako prazno, da vidite besedilo ali:   

slovenščina kitajščina (poenostavljena) Igraj Več
Ti si tako len(a) – ne bodi vendar tako len(a)! 你 这- 太- 了 –-- 这- 懒 ! 你 这人 太懒 了 –不能 这么 懒 ! 0
nǐ z-- r-- t-- l---- – b----- z---- l--! nǐ zhè rén tài lǎnle – bùnéng zhème lǎn!
+
Ti tako dolgo spiš – ne spi vendar tako dolgo! 你 睡- 太- 了 –-- 睡 那- 久 ! 你 睡的 太久 了 –不要 睡 那么 久 ! 0
Nǐ s--- d- t-- j---- – b---- s--- n--- j--! Nǐ shuì de tài jiǔle – bùyào shuì nàme jiǔ!
+
Ti prihajaš tako pozno – daj vendar, ne prihajaj tako pozno! 你 来- 太- 了 –-- 来 那- 晚 ! 你 来得 太晚 了 –不要 来 那么 晚 ! 0
Nǐ l---- t-- w---- – b---- l-- n--- w--! Nǐ láidé tài wǎnle – bùyào lái nàme wǎn!
+
     
Ti se smeješ tako glasno – ne smej se vendar tako glasno! 你 笑- 声- 太- 了 –-- 这- 大-- ! 你 笑的 声音 太大 了 –不要 这么 大声笑 ! 0
Nǐ x--- d- s------- t-- d--- – b---- z---- d------ x---! Nǐ xiào de shēngyīn tài dàle – bùyào zhème dàshēng xiào!
+
Ti govoriš tako tiho – ne govori vendar tako tiho! 你 说- 声- 太- 了 –-- 这- 小- 说- ! 你 说话 声音 太小 了 –不要 这么 小声 说话 ! 0
Nǐ s------ s------- t-- x----- – b---- z---- x-------- s------! Nǐ shuōhuà shēngyīn tài xiǎole – bùyào zhème xiǎoshēng shuōhuà!
+
Ti preveč piješ – daj vendar, ne pij toliko! 你 喝- 太- 了 –-- 喝 这- 多 ! 你 喝的 太多 了 –不要 喝 这么 多 ! 0
Nǐ h- d- t-- d---- – b---- h- z---- d--! Nǐ hē de tài duōle – bùyào hē zhème duō!
+
     
Ti preveč kadiš – daj vendar, ne kadi toliko! 你 烟 吸- 太- 了 –-- 吸 这- 多 ! 你 烟 吸得 太多 了 –不要 吸 这么 多 ! 0
Nǐ y-- x- d- t-- d---- – b---- x- z---- d--! Nǐ yān xī dé tài duōle – bùyào xī zhème duō!
+
Ti preveč delaš – ne delaj toliko! 你 工- 太- 了 –-- 工- 得 太- ! 你 工作 太多 了 –不要 工作 得 太多 ! 0
Nǐ g------ t-- d---- – b---- g------ d- t-- d--! Nǐ gōngzuò tài duōle – bùyào gōngzuò dé tài duō!
+
Ti voziš tako hitro – ne vozi vendar tako hitro! 你 开- 开- 太- 了 –-- 开 这- 快 ! 你 开车 开得 太快 了 –不要 开 这么 快 ! 0
Nǐ k----- k-- d- t-- k----- – b---- k-- z---- k---! Nǐ kāichē kāi dé tài kuàile – bùyào kāi zhème kuài!
+
     
Vstanite, gospod Müller! 请您 站--- 米--- ! 请您 站起来, 米勒先生 ! 0
Qǐ-- n-- z--- q----- m- l-- x--------! Qǐng nín zhàn qǐlái, mǐ lēi xiānshēng!
+
Sedite, gospod Müller! 请您 坐-- 米--- ! 请您 坐下, 米勒先生 ! 0
Qǐ-- n-- z-- x--- m- l-- x--------! Qǐng nín zuò xià, mǐ lēi xiānshēng!
+
Ostanite na mestu, gospod Müller! 您 坐-- 米--- ! 您 坐着, 米勒先生 ! 0
Ní- z------ m- l-- x--------! Nín zuòzhe, mǐ lēi xiānshēng!
+
     
Potrpite! (Potrpljenje, prosim.) 您 要- 耐- ! 您 要有 耐心 ! 0
Ní- y-- y-- n-----! Nín yào yǒu nàixīn!
+
Ne hitite! 您 不-- 啊 ! 您 不着急 啊 ! 0
Ní- b- z--- j- a! Nín bù zháo jí a!
+
Počakajte trenutek! 请您 等 一-- ! 请您 等 一会儿 ! 0
Qǐ-- n-- d--- y-------! Qǐng nín děng yīhuǐ'er!
+
     
Bodite previdni! 您 要 小- ! 您 要 小心 ! 0
Ní- y-- x------! Nín yào xiǎoxīn!
+
Bodite točni! 您 要 准- ! 您 要 准时 ! 0
Ní- y-- z------! Nín yào zhǔnshí!
+
Ne bodite neumni (trapasti)! 您 不- 这- 愚- ! 您 不要 这么 愚蠢 ! 0
Ní- b---- z---- y-----! Nín bùyào zhème yúchǔn!
+