Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
intelektual
veshja intelektuale
intellektueel
‘n intellektuele uitrusting
schlau
një dhelpra e zgjuar
slim
‘n slim vos
i shoqërueshëm
qentë shoqërues
kontaklus
kontaklus honde