Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i fortë
një copë e fortë
단단한
단단한 덩어리
i papërthithshëm
buka e papërthithshme
먹을 수 없는
먹을 수 없는 빵
i disponueshëm
energjia e erës që është e disponueshme
사용 가능한
사용 가능한 풍력 에너지