Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
falas
mbledhja e mbeturinave falas
免费的
免费的垃圾收集
anglez
mësimi i gjuhës angleze
英语
英语课
i njëjtë
një qëndrim i njëjtë
冷漠的
冷漠的态度