Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
gjithashtu
Qeni gjithashtu lejohet të ulet në tavolinë.
også
Hunden må også sidde ved bordet.
mbrapsht
Bumerangu kthehet përsëri te unë.
tilbage
Bumerangen kommer tilbage til mig.
asgjë përveç
Në një festë sheh asgjë përveç grave të reja.
intet andet end
Man ser intet andet end unge kvinder på en fest.