Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
prandaj
Ai ishte kriminel dhe prandaj u dënua.
deswegen
Er war kriminell und wurde deswegen bestraft.
për momentin
Mund të flëmë këtu për momentin.
vorläufig
Hier können wir vorläufig schlafen.
mbi
Jeta kalon shpejt.
vorüber
Das Leben geht schnell vorüber.