Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
së pari
Siguria vjen së pari.
primero
La seguridad es lo primero.
përgjatë
Ajo dëshiron të kalojë rrugën me skuter përgjatë.
a través
Ella quiere cruzar la calle con el patinete.
drejt veriut
Ne udhëtojmë drejt veriut drejt Poli i Veriut.
hacia el norte
Conducimos hacia el norte al Polo Norte.