Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
krejtësisht
Koka e tij është thuajse krejtësisht pa flokë.
bijna helemaal
Zijn hoofd is bijna helemaal kaal.
atëherë
Atëherë, nuk kishte kompjuterë.
toen
Toen waren er geen computers.
jashtë
Ai do të dëshironte të dilte nga burgu.
uit
Hij zou graag uit de gevangenis willen komen.