Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
aktualisht
Oktoberfesti po ndodh aktualisht.
no
Oktoberfest skjer no.
djathtas
Duhet të kthehesh djathtas!
høgre
Du må svinga til høgre!
shpesh
Tornadot nuk shihen shpesh.
ofte
Tornadoer er ikkje ofte sett.