Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i neveritshëm
Duhani është i neveritshëm për të.
avskyvärd
Rökare är avskyvärda för honom.
në rast emergjence
Në rast emergjence, shtyp butonin e kuq!
i nödfall
I nödfall, tryck på den röda knappen!
zakonisht
Zakonisht, delet nuk janë të kuqe.
vanligtvis
Vanligtvis är får inte rosa.