Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
shkurtoj
Mund të shkurtohet rruga nga A në B.
ಮೊಟಕು
A ನಿಂದ B ಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
kam frikë
Fëmija ka frikë në errësirë.
ಹೆದರು
ಮಗು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರುತ್ತದೆ.
bie në tamburinë
Ai bjen në tamburinë sipas muzikës.
ಡ್ರಮ್
ಅವರು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಡ್ರಮ್ಸ್.