© Suprunvitaly | Dreamstime.com

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
‫1
[אחת]‬

[axat]
[njё]number container
‫2
[שתיים]‬

[shtaim]
[dy]number container
‫3
[שלוש]‬

[shalosh]
[tre]number container
‫4
[ארבע]‬

[arba]
[katёr]number container
‫5
[חמש]‬

[xamesh]
[pesё]number container
‫6
[שש]‬

[shesh]
[gjashtё]number container
‫7
[שבע]‬

[sheva]
[shtatё]number container
‫8
[שמונה]‬

[shmoneh]
[tetё]number container
‫9
[תשע]‬

[tesha]
[nёntё]number container
‫10
[עשר]‬

[esser]
[dhjetё]