© Erix2005 | Dreamstime.com

Mësoni një gjuhë me videoVideo në YouTube

Shqip → Lituanisht

Nuk është shtuar ende asnjë video.

Mësime falas online me video në më shumë se 50LANGUAGES - nga 50LANGUAGES

50languages.com ofron kurse gjuhësore në mbi 50LANGUAGES. Disa nga mësimet tona ofrohen gjithashtu si mësime video falas në YouTube.

50languages.com është një mënyrë efektive për të mësuar një gjuhë të re me video, aplikacione ose teste në internet. Së pari do të mësoni bazat e gjuhës. Shembuj të dialogëve do t’ju ndihmojnë të flisni gjuhën e huaj. Njohuritë paraprake nuk janë të nevojshme. Edhe nxënësit e avancuar mund të rifreskojnë dhe përforcojnë njohuritë e tyre me videot tona gjuhësore. Ju do të mësoni fjali të përdorura shpesh dhe mund t’i përdorni ato menjëherë. Do të jeni në gjendje të komunikoni në shumë situata. Ju mund të mësoni me videot 50LANGUAGES kur udhëtoni dhe në shtëpi. Ju mund të mësoni një gjuhë të re kudo.

image

Licenconi videot tona 50LANGUAGES për kompaninë ose projektin tuaj

Licenconi videot tona 50LANGUAGES për kompaninë ose projektin tuaj

Mësimet e gjuhës video janë një mundësi e shkëlqyer për të promovuar biznesin ose projektin tuaj - p.sh. si një program argëtues gjatë fluturimit për linjat ajrore ose përmbajtje falas për kanalet e mediave sociale. Nëse jeni të interesuar të licenconi përmbajtjen video 50LANGUAGES, ju lutemi na kontaktoni.

Mësoni më shumë rreth 50languages.com

0
0
0
0