Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
ружан
руžан боксер
ugly
the ugly boxer
завршан
кућа скоро готова
ready
the almost ready house
скандалозан
скандалозан испуштање
scandalous
the scandalous exhaust fumes