Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
можда
Можда жели да живи у другој држави.
也许
她也许想住在另一个国家。
превише
Рад ми је превише.
太多
这工作对我来说太多了。
што више могуће
Деца би требала да науче музички инструмент што раније могуће.
尽可能地
孩子们应该尽早学习乐器。