Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
правац
ਦਿਸ਼ਾ
откриће
ਖੋਜ
вашар
ਮੇਲਾ