© Ryuivst | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
AW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
A
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
I, Hrashho E
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
EE, Deergho E
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
U, Hrashho O
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
OO, Deergho O
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
REE
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
E
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
OY
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
O
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
OU
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
KAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
KHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
GAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
GHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
O[nasal]AW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
CHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
CHCHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Borgio JAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
JHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
E[nasal]AW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
TAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
THAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
DAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
DHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Mordhonno NAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Danto NAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
PAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
PHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
BAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
BHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
MAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Antostho JAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
RAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
LAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Talobbo SHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Donto SHAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
HAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Antostho AW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Khando TAW
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Onooshshawr
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Bishargo
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Chandro Bindoo