© petarpaunchev - Fotolia | On top of the world

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
álfa (άλφα) - [a]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
víta (βήτα) - [v]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
gám(m)a (γάμ(μ)α) - [ɣ], [j]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
délta (δέλτα) - [ð]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
épsilon (έψιλον) - [ɛ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
zíta (ζήτα) - [z]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
íta (ήτα) - [i]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
thíta (θήτα) - [θ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ióta (ιώτα) - [i], [j]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
káp(p)a (κάπ(π)α) - [k], [kʲ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
lámda (λάμδα) - [l]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
mi (μι) - [m]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ni (νι) - [n]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
xi (ξι) - [ks]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ómikron (όμικρον) - [ɔ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
pi (πι) - [p]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ro (ρω) - [r]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
sígma (σίγμα) - [s], [z]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
taf (ταυ) - [t]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ýpsilon (ύψιλον) - [i], [v], [f]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
fi (φι) - [f]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
chi (χι) - [x], [ç]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
psi (ψι) - [ps]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
oméga (ωμέγα) - [ɔ]