© Deniskelly | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ə/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɑː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɪ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/iː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʊ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/uː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ri/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/eː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɛː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/oː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɔː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/əŋ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/əh/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/k/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/kʰ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɡ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɡʱ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ŋ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/tʃ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/tʃʰ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/dʒ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/dʒʱ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɲ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʈ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʈʰ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɖ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɖʱ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɳ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/t/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/tʰ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/d/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/dʱ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/n/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/p/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/pʰ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/b/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/bʱ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/m/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/j/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/r/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/l/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʋ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʃ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʂ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/s/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɦ/