Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
á - /a/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
bê - /be/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
cê - /se/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dê - /de/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
é - /ɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfɨ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
gê, guê - /ʒe/, /ɡe/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
i - /i/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
capa - /ˈkapɐ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
éle - /ˈɛlɨ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
éme - /ˈɛmɨ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
éne - /ˈɛnɨ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ó - /ɔ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
pê - /pe/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
quê - /ke/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
érre, rê - /ˈɛʁɨ/, /ˈʁe/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsɨ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
tê - /te/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
u - /u/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
vê - /ve/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dâblio, duplo vê - /ˈdɐβlju/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
chis - /ʃiʃ ~ ʃis/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ípsilon, i grego - /ˈipsɨlɔn/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
zê - /ze/