Речник

Изаберите категорију коју желите да научите

Осећаји

Сезимдер

Sezimder
Осећаји
Животиње

Жаныбарлар

Janıbarlar
Животиње
Спорт

Спорт

Sport
Спорт
Музика

Музыка

Muzıka
Музика
Канцеларија

Офис

Ofis
Канцеларија
Пића

Суусундуктар

Suusunduktar
Пића
Људи

Адамдар

Adamdar
Људи
Bреме

Убакыт

Ubakıt
Bреме
Животна средина

Айлана-чөйрө

Aylana-çöyrö
Животна средина
Паковање

Таңгак

Taŋgak
Паковање
Алат

Шаймандар

Şaymandar
Алат
Саобраћај

Жол кыймылы

Jol kıymılı
Саобраћај
Bоће

Мөмө-жемиштер

Mömö-jemişter
Bоће
Слободно време

Бош убакыт

Boş ubakıt
Слободно време
Bојска

Куралдуу күчтөр

Kuralduu küçtör
Bојска
Одећа

Кийим

Kiyim
Одећа
Комуникација

Байланыш

Baylanış
Комуникација
Техника

Техника

Tehnika
Техника
Стан

Турак жай

Turak jay
Стан
Храна

Тамак-аш

Tamak-aş
Храна
Занимања

Кесиптер

Kesipter
Занимања
Поврће

Жер-жемиштер

Jer-jemişter
Поврће
Предмети

Буюмдар

Buyumdar
Предмети
Образовање

Билим

Bilim
Образовање
Тело

Дене

Dene
Тело
Природа

Табият

Tabiyat
Природа
Финансије

Каржы

Karjı
Финансије
Намештај

Эмерек

Emerek
Намештај
Вера

Дин

Din
Вера
Биљке

Өсүмдүктөр

Ösümdüktör
Биљке
Апстрактни појмови

Абстракттуу түшүнүктөр

Abstrakttuu tüşünüktör
Апстрактни појмови
Кухињски уређаји

Ашкана жабдуулары

Aşkana jabduuları
Кухињски уређаји
Материјали

Кездемелер

Kezdemeler
Материјали
Здравље

Ден соолук

Den sooluk
Здравље
Аутомобил

Автоунаа

Avtounaa
Аутомобил
Уметности

Искусство

İskusstvo
Уметности
Град

Шаар

Şaar
Град
Време

Аба ырайы

Aba ırayı
Време
Куповина

Сатып алуу

Satıp aluu
Куповина