Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
okonventionell
det okonventionella fordonet
অপ্রথিত
অপ্রথিত গাড়ি
ofullständig
det ofullständiga pusslet
অসম্পূর্ণ
অসম্পূর্ণ পাজল
icke träffande
det icke träffande resultatet
অসত্য
অসত্য ফলাফল