Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
nederländsk
nederländska vindkvarnar
nederlandsk
nederlandske vindmøller
avsiktlig
en avsiktlig mordbrand
med vilje
en forsettlig brannstiftelse
radikal
den radikala problemlösningen
radikal
den radikale problemløsningen