Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
fascistisk
den fascistiska parollen
法西斯的
法西斯口号
nära
ett nära förhållande
亲近的
亲密的关系
automatisk
den automatiska flaskfyllningen
自动的
自动瓶装设备