Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
som bekant
Som bekant är Tokyo Japans huvudstad.
comme on le sait bien
Comme on le sait bien, Tokyo est la capitale du Japon.
under tiden
Under tiden har vi varit gifta i 10 år.
entre-temps
Entre-temps, nous sommes mariés depuis 10 ans.
runt
Man borde inte prata runt ett problem.
autour
On ne devrait pas tourner autour d‘un problème.