Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
men
Huset är litet men romantiskt.
ma
La casa è piccola ma romantica.
ungefär
Reparationen kostar ungefär 500 euro.
approssimativamente
La riparazione costa approssimativamente 500 euro.
nyligen
Hon fann nyligen ett jobb i tidningen.
recentemente
Ha trovato recentemente un lavoro sul giornale.