Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
märkligt nog
Märkligt nog såg polisen honom inte.
čudno
Čudno, policijata ne go videa.
den här gången
Den här gången hade jag tur!
ovoj pat
Ovoj pat imav sreḱa!
in
Går han in eller ut?
vo
Dali toj vleguva ili izleguva?