Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
uppmärksamma
Man måste uppmärksamma vägskyltarna.
prestare attenzione
Bisogna prestare attenzione ai segnali stradali.
kvalificera
Idrottaren kvalificerar sig för tävlingen.
qualificarsi
L’atleta si qualifica per la competizione.
slutföra
De har slutfört den svåra uppgiften.
completare
Hanno completato l’arduo compito.