© Ramblingman | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dāl - d - /d/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
sīn - s - /s/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
qāf - q - /q/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
kāf - k - /k/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
lām - l - /l/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
mīm - m - /m/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
nūn - n - /n/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,