© Kirkkoja | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
aa - /ɑː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
bee - /beː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
see - /seː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dee - /deː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ee - /eː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
hoo - /hoː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ii - /iː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
jii - /jiː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
koo - /koː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
oo - /oː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
pee - /peː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
kuu - /kuː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
tee - /teː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
uu - /uː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
yy - /yː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ää - /æː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
öö - /øː/