© Colombo4956 | Dreamstime.com

50LANGUAGES böcker

Lär dig ett nytt språk med 50LANGUAGES.com

Böcker är en bra källa för språkinlärning. Din hjärna kan komma ihåg mer när du läser.

Tillgängligt hos stora online- och offlinebokhandlar och återförsäljare, certifierade återförsäljare som oberoende bokhandlar och bokåterförsäljare samt bibliotek.

-

Alla böcker är tvåspråkiga och kan användas för att lära sig båda språken.

ਪੰਜਾਬੀ - ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ

ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ

ISBN-13 (EAN-13): 9781640186620      ISBN-10: 164018662X


Köp böckerna online!

----------------