© Kabvisio | Dreamstime.com

TalMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

De flesta språk har talsystem, och dessa kan variera en hel del. Scrolla ner för att upptäcka och lära dig intressanta nummersystem från hela världen.

Klicka på ett nummer

number container
41
[negyvenegy]

[fyrtioett]number container
42
[negyvenkettő]

[fyrtiotvå]number container
43
[negyvenhárom]

[fyrtiotre]number container
44
[negyvennégy]

[fyrtiofyra]number container
45
[negyvenöt]

[fyrtiofem]number container
46
[negyvenhat]

[fyrtiosex]number container
47
[negyvenhét]

[fyrtiosju]number container
48
[negyvennyolc]

[fyrtiåtta]number container
49
[negyvenkilenc]

[fyrtionio]number container
50
[ötven]

[femtio]