Ordlista

sv Förfluten tid 4   »   fi Menneisyysmuoto 4

84 [åttiofyra]

Förfluten tid 4

Förfluten tid 4

84 [kahdeksankymmentäneljä]

Menneisyysmuoto 4

Du kan klicka på varje tomt fält för att se texten eller:   

svenska finska Spela Mer
läsa lu--a lukea 0
Jag har läst. Mi-- o--- l------. Minä olen lukenut. 0
Jag har läst hela romanen. Mi-- o--- l------ k--- r-------. Minä olen lukenut koko romaanin. 0
   
förstå ym-----ä ymmärtää 0
Jag har förstått. Mi-- o--- y---------. Minä olen ymmärtänyt. 0
Jag har förstått hela texten. Mi-- o--- y--------- k--- t------. Minä olen ymmärtänyt koko tekstin. 0
   
svara va----a vastata 0
Jag har svarat. Mi-- o--- v--------. Minä olen vastannut. 0
Jag har svarat på alla frågorna. Mi-- o--- v-------- k------- k----------. Minä olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. 0
   
Jag vet det – jag har vetat det. Mi-- t----- s-- – m--- o--- t------ s--. Minä tiedän sen – minä olen tiennyt sen. 0
Jag skriver det – jag har skrivit det. Mi-- k-------- s-- – m--- o--- k----------- s--. Minä kirjoitan sen – minä olen kirjoittanut sen. 0
Jag hör det – jag har hört det. Mi-- k----- s-- – m--- o--- k------ s--. Minä kuulen sen – minä olen kuullut sen. 0
   
Jag hämtar det – jag har hämtat det. Mi-- h--- s-- – m--- o--- h------ s--. Minä haen sen – minä olen hakenut sen. 0
Jag tar med det – jag har tagit med det. Mi-- t--- s-- – m--- o--- t----- s--. Minä tuon sen – minä olen tuonut sen. 0
Jag köper det – jag har köpt det. Mi-- o---- s-- – m--- o--- o------ s--. Minä ostan sen – minä olen ostanut sen. 0
   
Jag förväntar mig det – det har jag förväntat mig. Mi-- o----- s--- – m--- o--- o-------- s---. Minä odotan sitä – minä olen odottanut sitä. 0
Jag förklarar det – det har jag förklarat. Mi-- s------ s-- – m--- o--- s--------- s--. Minä selitän sen – minä olen selittänyt sen. 0
Jag känner det – jag har känt det. Mi-- t----- s-- – m--- o--- t------- s--. Minä tunnen sen – minä olen tuntenut sen. 0
   

Negativa ord översätts inte till det egna språket

Vid läsning, översätter flerspråkiga människor undermedvetet till det egna språket. Det händer automatiskt; det vill säga, den som läser gör det utan att inse det. Man kan säga att hjärnan fungerar som en simultan översättare. Men den översätter inte allt! En studie har visat att hjärnan har ett inbyggt filter. Detta filter bestämmer vad som blir översatt. Och det verkar som om filtret ignorerar vissa ord. Negativa ord översätts inte till det egna språket. Forskare valde ut kinesiska för sina experiment. Alla försökspersoner talade engelska som sitt andraspråk. Försökspersonerna fick betygsätta olika engelska ord. Dessa ord hade olika emotionellt innehåll. Det fanns positiva, negativa och neutrala termer. Medan försökspersonerna läste orden, undersöktes deras hjärnor. Det vill säga, forskarna mätte den elektriska aktiviteten i hjärnan. När de gjorde detta, kunde de se hur hjärnan arbetade. Vissa signaler genereras under översättningen av ord. De indikerar när hjärnan är aktiv. Men försökspersonerna visade ingen aktivitet vid negativa ord. Endast positiva eller neutrala termer översattes. Forskarna vet ännu inte varför det är så. Teoretiskt sett, måste hjärnan bearbeta alla ord lika. Men det skulle kunna vara så, att filtret snabbt undersöker varje ord. Det analyseras medan det fortfarande läses på andraspråket. Om ett ord är negativt blockeras minnet. Med andra ord, den kan inte tänka sig ordet på det egna språket. Människor kan reagera mycket känsligt på ord. Kanske är det så, att hjärnan vill skydda dem från känslomässig chock...